O firmie Panasonic

Pierwsza na świecie fabryka baterii Panasonic neutralna pod kątem emisji dwutlenku węgla

W styczniu 2019 r. Panasonic Energy Belgium N.V. (PECBE) stała się pierwszą na świecie fabryką baterii Panasonic neutralną pod katem emisji CO2. Osiągnięcie to zostało zrealizowane poprzez zainstalowanie systemów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, pozyskanie odnawialnej energii elektrycznej i wykorzystanie kredytów węglowych w celu zrównoważenia emisji CO2 z paliw kopalnych.


*Fabryka Zero-CO2:
Fabryka z praktycznie zerową emisją CO2 poprzez promowanie oszczędzania energii, wprowadzanie energii odnawialnej i wykorzystanie kredytów węglowych itp.

Panasonic Energy Belgium N.V. (PECBE)

  1. Na terenie fabryki zainstalowano 100-metrowej wysokości system wytwarzania energii wiatrowej (zainstalowany w 2016 r., moc wytwarzanej energii: 2 MW)
  2. Całą potrzebną energię elektryczną zmieniono na pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł
  3. Kotły napędzane za pomocą paliw kopalnych zmieniono na kotły energooszczędne i wykorzystano kredyty węglowe w celu zrównoważenia emisji CO2 z paliw kopalnych

Inne działania proekologiczne

Dążąc do tego, aby fabryka była bardziej ekologiczna, PECBE promuje również szereg działań, takich jak wykorzystanie oświetlenia LED; przyjęcie samochodów elektrycznych jako pojazdów służbowych oraz wykorzystanie drewna odpadowego jako materiału dekoracyjnego na ściany stołówki fabrycznej.

Model dla bardziej ekologicznego świata

Panasonic Environment Vision 2050 powstał w czerwcu 2017 roku. Stanowi długoterminową wizję zarządzania środowiskiem, wyraża cele do 2050 roku i zachęca do powiązanych z tym działań. W ramach tego projektu, w kontekście dążenia do powstania zrównoważonego społeczeństwa, Panasonic pracuje nad przekształceniem wszystkich naszych fabryk na świecie w Fabryki Zero-CO2.

Definiując fabrykę Panasonic Energy Belgium N.V. jako dowód sukcesu, Panasonic aktywnie kieruje wysiłki w kierunku innych fabryk na całym świecie, realizując naszą wizję neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla procesów produkcyjnych i zrównoważonego społeczeństwa, co jest celem Panasonic Environment Vision 2050.

Fabryka Zero CO₂ * Narodziny

* Fabryka, która znacznie zmniejszyła emisje CO₂ poprzez promowanie oszczędzania energii, wprowadzanie energii odnawialnej, kupowanie kredytów węglowych itp.

Marc DeBaere Dyrektor

Marc DeBaere

Dyrektor

Podążając śladami założyciela firmy Panasonic i wizjonera Konosuke Matsushity, Marc DaBaere jest przekonany, że odpowiedzialne działania stają się dzisiaj istotną inwestycją w przyszłość. Dostrzega on dalsze oszczędności energii w procesach produkcyjnych i produktach jako kolejny krok ku zrównoważonej przyszłości.

Patrick Neuteleers Kierownik ds Energii

Patrick Neuteleers

Kierownik ds Energii

Kierownik ds. Energii Patrick Neutaleers przedstawia szczegółowo, w jaki sposób środki oszczędzania energii, takie jak program LED i instalacja czujników ruchu, pozwoliły na uchronienie przed wprowadzeniem do atmosfery ziemskiej ok. 600 ton dwutlenku węgla, a będzie jeszcze więcej dobrych wiadomości.