Frequently Asked Questions

Following Q&A will teach you everything you wanted to know about batteries and how to optimize the usage.

Istnieje kilka możliwości, dlaczego bateria może się nagrzewać lub sprawiać wrażenie ciepłej w dotyku.
Główną różnicą pomiędzy baterią cynkową a alkaliczną jest rodzaj elektrolitu stosowanego w obu bateriach.
W przypadku kontaktu elektrolitu ze skórą istnieje ryzyko wystąpienia oparzeń chemicznych. Skórę narażoną na kontakt z elektrolitem należy polewać czystą, letnią wodą przez co najmniej 15 minut. W przypadku podrażnienia, uszkodzenia skóry lub bólu należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu z oczami, nie należy trzeć oczu – należy płukać je czystą, letnią wodą przez co najmniej 30 minut.
Typowe baterie, w tym baterie suche (alkaliczne), wytwarzają energię elektryczną w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w ich wnętrzu.
Bateria jest produktem chemicznym, który wytwarza energię elektryczną w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w jej wnętrzu.
Bateria 0006P jest baterią 9V (kwadratową) i występuje również pod oznaczeniem 6F22 (węglowo-cynkowa) lub 6LR61 (alkaliczna).
Wymiary baterii są ustalane zgodnie z normą IEC, jednak pomiędzy różnymi producentami baterii występują minimalne różnice w rozmiarach produkowanych ogniw.
Pod żadnym pozorem nie należy ładować baterii alkalicznych lub cynkowo-węglowych, ponieważ nie są przeznaczone do ponownego ładowania.
You can download the manuals of our chargers on our website.
Należy unikać takiej sytuacji za wszelką cenę. Baterie oraz akumulatory wyprane w pralce nie nadają się do dalszego użytku. Takie akumulatory lub baterie należy niezwłocznie przekazać do utylizacji.

Strony