Frequently Asked Questions

Following Q&A will teach you everything you wanted to know about batteries and how to optimize the usage.

Zawsze korzystaj z baterii zalecanych dla danego urządzenia, pamiętaj o prawidłowym wkładaniu baterii, unikaj możliwości wystąpienia zwarć, zawsze używaj akumulatorów tej samej marki, rodzaju i z tą samą datą ważności w swoich urządzeniach, dbaj o akumulatory, zawsze wyłączaj swoje urządzenia, upewnij się, że akumulatory pasują do komory baterii, niezwłocznie wyjmij zużyte baterie z urządzenia, unikaj przechowywania baterii i akumulatorów w wysokich temperaturach, w wilgotnych miejscach (w szczególności w pobliżu wody) oraz w miejscach silnie nasłonecznionych, przemyj skórę, oczy i ubrania dużą ilością wody z kranu w przypadku kontaktu z elektrolitem, przechowuj baterie i akumulatory poza zasięgiem dzieci i zawsze wymieniaj wszystkie baterie lub akumulatory jednocześnie.
Należy unikać takiej sytuacji za wszelką cenę. Baterie oraz akumulatory wyprane w pralce nie nadają się do dalszego użytku. Takie akumulatory lub baterie należy niezwłocznie przekazać do utylizacji.
W zmienionej dyrektywie RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych) 2011/65/UE wyraźnie wspomniano, że stosowanie jej przepisów nie może naruszać „dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów”.
Typowe baterie, w tym baterie suche (alkaliczne), wytwarzają energię elektryczną w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w ich wnętrzu.
Istnieją różne rodzaje baterii, na przykład baterie cynkowo-węglowe i alkaliczne. Jeśli w urządzeniu znajdowały się baterie alkaliczne, które zostały wymienione na baterie cynkowo-węglowe, pojemność, a co za tym idzie także żywotność nowych baterii może być znacznie mniejsza.
Pod żadnym pozorem nie należy ładować baterii alkalicznych lub cynkowo-węglowych, ponieważ nie są przeznaczone do ponownego ładowania.
Bateria 0006P jest baterią 9V (kwadratową) i występuje również pod oznaczeniem 6F22 (węglowo-cynkowa) lub 6LR61 (alkaliczna).
Pojemność różnych rodzajów lub partii baterii może się różnić. W przypadku stosowania różnych baterii, różnica w pojemności będzie stopniowo rosła w trakcie użytkowania, co może doprowadzić do nadmiernego rozładowania, wycieku, a nawet wybuchu jednej z baterii.
W przypadku baterii alkalicznych typowym zjawiskiem jest stopniowy spadek napięcia, który powoduje, że niektóre urządzenia  wymagające wysokiego napięcia bazowego do prawidłowego działania przestają działać nawet wtedy, gdy w baterii znajduje się jeszcze sporo energii. Na przykład latarka może przestać działać ze względu na wysokie zapotrzebowanie na napięcie. Bateria, która nie może już dostarczyć wystarczającego napięcia do zasilania diody może jednak nadal bezproblemowo działać przez wiele miesięcy w pilocie.

Strony