Frequently Asked Questions

Following Q&A will teach you everything you wanted to know about batteries and how to optimize the usage.

Istnieje kilka możliwości, dlaczego bateria może się nagrzewać lub sprawiać wrażenie ciepłej w dotyku.
W przypadku kontaktu elektrolitu ze skórą istnieje ryzyko wystąpienia oparzeń chemicznych. Skórę narażoną na kontakt z elektrolitem należy polewać czystą, letnią wodą przez co najmniej 15 minut. W przypadku podrażnienia, uszkodzenia skóry lub bólu należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu z oczami, nie należy trzeć oczu – należy płukać je czystą, letnią wodą przez co najmniej 30 minut.
Pod żadnym pozorem nie należy ładować baterii alkalicznych lub cynkowo-węglowych, ponieważ nie są przeznaczone do ponownego ładowania.
Bateria jest produktem chemicznym, który wytwarza energię elektryczną w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w jej wnętrzu.
Yes. All batteries have an expiration date, beyond which their performance decreases.
Samorozładowanie jest reakcją chemiczną, która jest w dużym stopniu uzależniona od warunków przechowywania i temperatury.
Typowe baterie, w tym baterie suche (alkaliczne), wytwarzają energię elektryczną w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w ich wnętrzu.
W przypadku, gdy nastąpi zetknięcie skóry lub oczu z elektrolitem z baterii alkalicznej lub cynkowo-węglowej, należy przemywać skórę lub oczy czystą, letnią wodą przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie, uszkodzenie lub ból będą utrzymywały się przez dłuższy czas, należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu z oczami, nie należy trzeć oczu – należy przepłukiwać je czystą, letnią wodą przez co najmniej 15 minut.
Aby prawidłowo zutylizować baterie i akumulatory, należy uzyskać informacje na temat utylizacji od władz lokalnych i postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Strony