Frequently Asked Questions

Following Q&A will teach you everything you wanted to know about batteries and how to optimize the usage.

W przypadku kontaktu elektrolitu ze skórą istnieje ryzyko wystąpienia oparzeń chemicznych. Skórę narażoną na kontakt z elektrolitem należy polewać czystą, letnią wodą przez co najmniej 15 minut. W przypadku podrażnienia, uszkodzenia skóry lub bólu należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu z oczami, nie należy trzeć oczu – należy płukać je czystą, letnią wodą przez co najmniej 30 minut.
Istnieje kilka możliwości, dlaczego bateria może się nagrzewać lub sprawiać wrażenie ciepłej w dotyku.
Bateria jest produktem chemicznym, który wytwarza energię elektryczną w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w jej wnętrzu.
Each battery has specific characteristics, depending on their chemical composition. Zinc carbon is a cheap battery for basic low-drain devices. Alkaline deliver good, dependable power (usable for any type of device, depending on the alkaline type). Lithium technology is a stable technology for smaller, yet demanding appliances. Zinc Air provide long-lasting, continual power.
Należy unikać takiej sytuacji za wszelką cenę. Baterie oraz akumulatory wyprane w pralce nie nadają się do dalszego użytku. Takie akumulatory lub baterie należy niezwłocznie przekazać do utylizacji.
W dzisiejszych czasach w domach wykorzystuje się różnego rodzaju piloty zdalnego sterowania, na przykład do klimatyzacji, telewizora, sprzętu audio, wentylatora elektrycznego i wielu innych.
W przypadku, gdy nastąpi zetknięcie skóry lub oczu z elektrolitem z baterii alkalicznej lub cynkowo-węglowej, należy przemywać skórę lub oczy czystą, letnią wodą przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie, uszkodzenie lub ból będą utrzymywały się przez dłuższy czas, należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu z oczami, nie należy trzeć oczu – należy przepłukiwać je czystą, letnią wodą przez co najmniej 15 minut.
As new energy flows into your battery, some heat is perfectly fine. If you notice the battery or charger becomes too hot to touch, cease the charging process immediately.
Yes. All batteries have an expiration date, beyond which their performance decreases.

Strony