Frequently Asked Questions

Following Q&A will teach you everything you wanted to know about batteries and how to optimize the usage.

The smart charge function on chargers checks the charging conditions of the batteries, the temperatures of both the batteries and the charger, etc. This allows the charger to individually charge each battery under the best conditions. This function shortens the charging time by 5% compared to the chargers without such function.
W przypadku kontaktu elektrolitu ze skórą istnieje ryzyko wystąpienia oparzeń chemicznych. Skórę narażoną na kontakt z elektrolitem należy polewać czystą, letnią wodą przez co najmniej 15 minut. W przypadku podrażnienia, uszkodzenia skóry lub bólu należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu z oczami, nie należy trzeć oczu – należy płukać je czystą, letnią wodą przez co najmniej 30 minut.
Empty batteries should always be recycled. You can bring your batteries to a recycling point near you, free of charge.
Expiry date indicates how long the battery will function properly according to industry standards.
Baterie i akumulatory są produktami chemicznymi, w których stale zachodzą pewne określone procesy chemiczne. W wyniku tych procesów niektóre baterie i akumulatory ulegają nieznacznemu rozładowaniu podczas przechowywania.
Istnieje kilka sposobów na przechowywanie baterii w taki sposób, aby pozostały w najlepszym stanie przez możliwie jak najdłuższy czas: przechowywanie baterii w oryginalnym opakowaniu, unikanie mieszania różnych baterii, a także przechowywanie ich w temperaturze pokojowej lub w chłodnym miejscu.
W przypadku baterii alkalicznych typowym zjawiskiem jest stopniowy spadek napięcia, który powoduje, że niektóre urządzenia  wymagające wysokiego napięcia bazowego do prawidłowego działania przestają działać nawet wtedy, gdy w baterii znajduje się jeszcze sporo energii. Na przykład latarka może przestać działać ze względu na wysokie zapotrzebowanie na napięcie. Bateria, która nie może już dostarczyć wystarczającego napięcia do zasilania diody może jednak nadal bezproblemowo działać przez wiele miesięcy w pilocie.
Pod żadnym pozorem nie należy ładować baterii alkalicznych lub cynkowo-węglowych, ponieważ nie są przeznaczone do ponownego ładowania.

Strony