Frequently Asked Questions

Following Q&A will teach you everything you wanted to know about batteries and how to optimize the usage.

W przypadku kontaktu elektrolitu ze skórą istnieje ryzyko wystąpienia oparzeń chemicznych. Skórę narażoną na kontakt z elektrolitem należy polewać czystą, letnią wodą przez co najmniej 15 minut. W przypadku podrażnienia, uszkodzenia skóry lub bólu należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu z oczami, nie należy trzeć oczu – należy płukać je czystą, letnią wodą przez co najmniej 30 minut.
Należy unikać takiej sytuacji za wszelką cenę. Baterie oraz akumulatory wyprane w pralce nie nadają się do dalszego użytku. Takie akumulatory lub baterie należy niezwłocznie przekazać do utylizacji.
Istnieje kilka możliwości, dlaczego bateria może się nagrzewać lub sprawiać wrażenie ciepłej w dotyku.
Yes. All batteries have an expiration date, beyond which their performance decreases.
Bateria jest produktem chemicznym, który wytwarza energię elektryczną w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w jej wnętrzu.
Wyciek może być spowodowany przez korzystanie z różnych baterii w jednym urządzeniu lub pozostawienie baterii w urządzeniu na dłuższy czas.
W zmienionej dyrektywie RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych) 2011/65/UE wyraźnie wspomniano, że stosowanie jej przepisów nie może naruszać „dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów”.
Istnieje możliwość, że pomiar został wykonany nieprawidłowo. Upewnij się, że sondy miernika zostały prawidłowo podłączone do bieguna dodatniego i ujemnego baterii lub akumulatora. W przypadku ich przypadkowej zamiany miernik wyświetli ujemne napięcie. Jeśli bieguny miernika są prawidłowo podłączone, istnieje możliwość, że nastąpiło zjawisko zwane „odwróceniem biegunowości” baterii lub akumulatora. Jest to rzadkie zjawisko, które może wystąpić pod koniec rozładowania, gdy dwa lub większa liczba akumulatorów są połączone szeregowo.
Typowe baterie, w tym baterie suche (alkaliczne), wytwarzają energię elektryczną w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w ich wnętrzu.

Strony