Frequently Asked Questions

Following Q&A will teach you everything you wanted to know about batteries and how to optimize the usage.

Należy unikać takiej sytuacji za wszelką cenę. Baterie oraz akumulatory wyprane w pralce nie nadają się do dalszego użytku. Takie akumulatory lub baterie należy niezwłocznie przekazać do utylizacji.
W przypadku kontaktu elektrolitu ze skórą istnieje ryzyko wystąpienia oparzeń chemicznych. Skórę narażoną na kontakt z elektrolitem należy polewać czystą, letnią wodą przez co najmniej 15 minut. W przypadku podrażnienia, uszkodzenia skóry lub bólu należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu z oczami, nie należy trzeć oczu – należy płukać je czystą, letnią wodą przez co najmniej 30 minut.
W przypadku, gdy nastąpi zetknięcie skóry lub oczu z elektrolitem z baterii alkalicznej lub cynkowo-węglowej, należy przemywać skórę lub oczy czystą, letnią wodą przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie, uszkodzenie lub ból będą utrzymywały się przez dłuższy czas, należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu z oczami, nie należy trzeć oczu – należy przepłukiwać je czystą, letnią wodą przez co najmniej 15 minut.
Bateria jest produktem chemicznym, który wytwarza energię elektryczną w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w jej wnętrzu.
Yes. All batteries have an expiration date, beyond which their performance decreases.
Istnieje kilka możliwości, dlaczego bateria może się nagrzewać lub sprawiać wrażenie ciepłej w dotyku.
Wszystkie nasze baterie są produkowane bez dodawania rtęci w procesie produkcyjnym.
Please seek medical attention immediately. While serious accidents are relatively uncommon, swallowing a coin battery may still cause burns or breathing difficulties.
Pod żadnym pozorem nie należy ładować baterii alkalicznych lub cynkowo-węglowych, ponieważ nie są przeznaczone do ponownego ładowania.

Strony