Frequently Asked Questions

Following Q&A will teach you everything you wanted to know about batteries and how to optimize the usage.

Istnieje kilka możliwości, dlaczego bateria może się nagrzewać lub sprawiać wrażenie ciepłej w dotyku.
W zmienionej dyrektywie RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych) 2011/65/UE wyraźnie wspomniano, że stosowanie jej przepisów nie może naruszać „dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów”.
Nie, nigdy nie należy łączyć baterii rożnego rodzaju, różnych producentów lub pochodzących z różnych urządzeń.
W przypadku kontaktu elektrolitu ze skórą istnieje ryzyko wystąpienia oparzeń chemicznych. Skórę narażoną na kontakt z elektrolitem należy polewać czystą, letnią wodą przez co najmniej 15 minut. W przypadku podrażnienia, uszkodzenia skóry lub bólu należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu z oczami, nie należy trzeć oczu – należy płukać je czystą, letnią wodą przez co najmniej 30 minut.
Główną różnicą pomiędzy baterią cynkową a alkaliczną jest rodzaj elektrolitu stosowanego w obu bateriach.
Always insert batteries with the poles in the correct direction. Not doing so will lead to a short circuit.
Batteries will become unfit to use after they’ve been in the water. Usually however, a battery won’t leak inside the washing machine thanks to the safety valve - so chances of your textile being affected are minimal.
Pod żadnym pozorem nie należy ładować baterii alkalicznych lub cynkowo-węglowych, ponieważ nie są przeznaczone do ponownego ładowania.
Zawsze korzystaj z baterii zalecanych dla danego urządzenia, pamiętaj o prawidłowym wkładaniu baterii, unikaj możliwości wystąpienia zwarć, zawsze używaj akumulatorów tej samej marki, rodzaju i z tą samą datą ważności w swoich urządzeniach, dbaj o akumulatory, zawsze wyłączaj swoje urządzenia, upewnij się, że akumulatory pasują do komory baterii, niezwłocznie wyjmij zużyte baterie z urządzenia, unikaj przechowywania baterii i akumulatorów w wysokich temperaturach, w wilgotnych miejscach (w szczególności w pobliżu wody) oraz w miejscach silnie nasłonecznionych, przemyj skórę, oczy i ubrania dużą ilością wody z kranu w przypadku kontaktu z elektrolitem, przechowuj baterie i akumulatory poza zasięgiem dzieci i zawsze wymieniaj wszystkie baterie lub akumulatory jednocześnie.

Strony