Co należy zrobić z białym proszkiem z baterii alkalicznej, która wyciekła?

Białe kryształy i proszek widoczny na baterii to węglan potasu.

Jest to elektrolit (wodorotlenek potasu), który w reakcji z tlenem tworzy węglan potasu. W takim stanie bateria nie nadaje się już do dalszego użytku. Węglan potasu jest bardzo silną zasadą rozpuszczalną w wodzie. W przypadku kontaktu ze skórą, istnieje ryzyko wystąpienia oparzeń chemicznych.

W przypadku kontaktu ze skórą należy polewać ją dużą ilością czystej, letniej wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie, uszkodzenie lub ból będą utrzymywały się przez dłuższy czas, należy skonsultować się z lekarzem. Kontakt elektrolitu z oczami grozi uszkodzeniem wzroku. W przypadku dostania się elektrolitu do oczu nie należy pod żadnym pozorem ich przecierać, należy przepłukiwać oczy dużą ilością czystej, letniej wody przez co najmniej 30 minut.

How helpful was this answer for you?
Wczytuję...
Thank you for your support.