Czemu moje baterie lub akumulatory wyciekają?

1. Z powodu korzystania z różnych baterii.  W przypadku wykorzystywania w jednym urządzeniu baterii różnych producentów, różnych rodzajów (np. baterii cynkowo-węglowych razem z alkalicznymi lub innymi) bądź różnych klas, a także mieszania nowych i używanych baterii istnieje wysokie ryzyko nadmiernego rozładowania jednej z nich. Ze względu na różnicę w pojemności możliwe jest, że przy mieszaniu różnych baterii może dojść do nadmiernego rozładowania jednej z nich, co może doprowadzić do wycieku nadmiernie rozładowanej baterii.

2. Z powodu pozostawiania baterii w urządzeniu. Gdy baterie są pozostawione w urządzeniu, które nie zostanie wyłączone lub pozostaną włożone do urządzenia, które będzie przez dłuższy czas pozostawało nieużywane, istnieje ryzyko ich całkowitego rozładowania, a nawet nadmiernego rozładowania, co w konsekwencji może doprowadzić do ich wycieku.

How helpful was this answer for you?
Wczytuję...
Thank you for your support.