Czy baterie Panasonic są zgodne z dyrektywą RoHS?

W zmienionej dyrektywie RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych) 2011/65/UE wyraźnie wspomniano, że stosowanie jej przepisów nie może naruszać „dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów”.  W praktyce  oznacza to, że wszystkie artykuły dotyczące baterii są regulowane przez dyrektywę w sprawie baterii, a nie przez dyrektywę RoHS. W związku z tym baterie nie wchodzą w zakres dyrektywy RoHS, a baterie zawierające pewne substancje zakazane przez dyrektywę RoHS (między innymi kadm, rtęć i ołów) mogą być w dalszym ciągu sprzedawane na rynku, o ile są zgodne z przepisami dyrektywy w sprawie baterii.

How helpful was this answer for you?
Wczytuję...
Thank you for your support.