Czy mogę używać różnych rodzajów baterii w jednym urządzeniu?

Nie, nigdy nie należy łączyć baterii rożnego rodzaju, różnych producentów lub pochodzących z różnych urządzeń. Najlepiej używać w danym urządzeniu wyłącznie zestawów baterii pochodzących z jednego opakowania, aby uniknąć wszelkich rozbieżności – w tym także różnic w pojemności wszystkich baterii. Używanie w danym urządzeniu różnych rodzajów baterii lub mieszanie nowych i starszych baterii może spowodować wyciek lub w najgorszym przypadku nawet wybuch. Na przykład w przypadku używania baterii dwóch różnych marek, mniejsza pojemność jednej z baterii może spowodować nadmierne rozładowanie tej baterii podczas użytkowania, co może doprowadzić do wycieku lub dużo poważniejszych konsekwencji. Przy wymianie baterii w urządzeniu zalecamy jednoczesną wymianę wszystkich baterii na baterie tego samego producenta, rodzaju i rozmiaru, z jednakową datą ważności.

How helpful was this answer for you?
Wczytuję...
Thank you for your support.