Czy zakupione baterie są zgodne z dyrektywą RoHS?

Przekształcona dyrektywa RoHS (w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) 2011/65/WE wyraźnie stanowi, że pozostaje "bez uszczerbku" dla dyrektywy dotyczących baterii, tj. wszystkie baterie podlegają dyrektywom dotyczącym baterii, a nie dyrektywie RoHS. Dlatego też baterie nie są objęte zakresem dyrektywy RoHS, a baterie zawierające pewne substancje zabronione na mocy dyrektywy RoHS (takie jak kadm, rtęć i ołów) mogą być nadal wprowadzane do obiegu, o ile są zgodne z przepisami dyrektywy w sprawie baterii.

Czy ta odpowiedź była pomocna?
Wczytuję...
Dziękujemy za wsparcie