Często zadawane pytania

Poniższe pytania i odpowiedzi nauczą Cię wszystkiego, co chcesz wiedzieć o bateriach i akumulatorach, a także ich optymalnym użytkowaniu.
Tak, waga baterii zmienia się w trakcie użytkowania.
Nie należy używać baterii w wodzie ani w warunkach próżni – spowoduje to ich rdzewienie i zwarcie.
Podczas wkładania baterii, należy pamiętać o: wkładaniu baterii w prawidłowy sposób – bieguny dodatnie i ujemne powinny dotykać właściwych styków z biegunami plus i minus dotykającymi właściwych zacisków; użyciu baterii płaskiej odpowiedniego rozmiaru; unikać brudu i innych substancji utrudniających prawidłowy kontakt baterii ze stykami; ostrożnym wkładaniu baterii, unikając dociskania jej podczas zamykania komory bateryjnej. Upewnij się, że bateria przylega do styków w komorze bateryjnej.
Idealna temperatura dla naszych najpopularniejszych baterii wynosi od 5°C do 45°C. 
Owszem, ale najlepiej sprawdzą się w urządzeniach o średnich i dużym poborze energii.
Nie wolno ogrzewać baterii pod żadnym pozorem. Należy trzymać je z dala od wszelkich źródeł ciepła, takich jak grzejniki, świece, piece i źródła otwartego ognia. Wystawienie ich na działanie zbyt wysokiej temperatury może spowodować ich rozerwanie, wyciek lub nawet eksplozję.
Baterie Panasonic do aparatów słuchowych można – a wręcz należy – poddawać recyklingowi.
Żywotność baterii zależy w dużej mierze od urządzenia i warunków użytkowania.
Należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarza. Chociaż poważne wypadki zdarzają się stosunkowo rzadko, połknięcie baterii płaskiej może nadal powodować oparzenia lub trudności w oddychaniu.
Baterie do aparatów słuchowych Panasonic zawierają cynk, który reaguje z powietrzem. Nie zawierają one litu.

Strony