Dlaczego bateria się nagrzewa?

Materia może rozgrzewać się z wielu różnych powodów.

W przypadku zwarcia zewnętrznego: temperatura baterii może ulec zwiększeniu, gdy dojdzie do jej zwarcia, np. w torebce lub w szufladzie.

Być może bateria była przechowywana razem z innymi metalowymi przedmiotami – w takim przypadku może się zdarzyć, że metalowe części stworzą most pomiędzy biegunami dodatnimi i ujemnymi akumulatora. Dochodzi do zewnętrznego zwarcia, przez co bateria zacznie wydzielać mnóstwo ciepła. W przypadku, gdy baterie są przechowywane luzem – w szufladach, torebkach lub w podobnych okolicznościach – zalecamy zamykanie ich w oddzielnym woreczku lub innym pojemniku, aby nie stykały się z innymi metalowymi przedmiotami.

W przypadku zwarcia wewnętrznego: takie zwarcie może nastąpić, gdy bateria dozna poważnego wstrząsu, na przykład upadnie.

W tym przypadku możliwe jest, że powstanie wewnętrzne zwarcie na skutek wstrząsu. W baterii powstanie wysoki prąd rozładowania, która zacznie się przez to rozgrzewać. Zalecamy chronić baterie przed silnymi wstrząsami. Jeśli bateria rozgrzewa się podczas użytkowania: Być może bateria została źle włożona do komory bateryjnej, bądź jeden ze styków uległ uszkodzeniu. Możliwe również, że jest to efekt zwarcia, wymuszonego ładowania i rozgrzania akumulatora. W przypadku, gdy doszło jedynie do nadmiernego rozgrzania baterii, należy bardzo ostrożnie wyjąć baterię z urządzenia i pozostawić ją do ostygnięcia, a następnie oddać do utylizacji. Nie należy ponownie używać tej baterii po ostygnięciu.

Czy ta odpowiedź była pomocna?
Wczytuję...
Dziękujemy za wsparcie