Dlaczego moja bateria się nagrzewa?

Istnieje kilka możliwości, dlaczego bateria może się nagrzewać lub sprawiać wrażenie ciepłej w dotyku.

Zwarcie zewnętrzne może się zdarzyć, gdy bieguny baterii ulegną przypadkowemu zwarciu, na przykład w torebce lub w szufladzie.

Do zwarcia może dojść w sytuacji, gdy bateria jest przechowywana razem z innymi metalowymi przedmiotami, które mogą utworzyć przypadkowe połączenie pomiędzy biegunem dodatnim i ujemnym baterii. Jeśli tak się stanie, dojdzie do zwarcia, a sama bateria zacznie wytwarzać duże ilości ciepła. W przypadku przechowywania baterii luzem oraz w przypadku trzymania ich bez opakowania w szufladach, portmonetkach oraz podobnych miejscach, zaleca się przechowywanie baterii w woreczku lub oddzielnie, aby nie mogła się stykać z innymi metalowymi przedmiotami.

Zwarcie wewnętrzne może to nastąpić, gdy bateria ulegnie silnemu wstrząsowi, na przykład w wyniku upadku.

W takich wypadkach istnieje możliwość wytworzenia się zwarcia w wyniku wstrząsu. W takiej sytuacji bateria będzie miała wysoki prąd rozładowania i będzie się nagrzewała. Zaleca się chronić baterie przed silnymi wstrząsami. Baterie mogą także rozgrzewać się w wyniku użytkowania: Dzieje się tak na przykład w sytuacji, w której bateria jest nieprawidłowo umieszczona w komorze baterii, a także w przypadku niedostatecznego połączenia. Istnieje również możliwość wystąpienia zwarcia, wymuszonego ładowania i przegrzewania baterii. W przypadku, gdy następuje nagrzewanie się baterii należy usunąć ją ostrożnie z urządzenia, po czym pozostawić do wystygnięcia przed prawidłową utylizacją. Po ostygnięciu nie należy ponownie używać baterii.

How helpful was this answer for you?
Wczytuję...
Thank you for your support.