Dlaczego na bateriach alkalicznych oraz cynkowo-węglowych (suchych) nie znajdują się informacje na temat pojemności?

W przypadku baterii alkalicznych typowym zjawiskiem jest stopniowy spadek napięcia, który powoduje, że niektóre urządzenia  wymagające wysokiego napięcia bazowego do prawidłowego działania przestają działać nawet wtedy, gdy w baterii znajduje się jeszcze sporo energii. Na przykład latarka może przestać działać ze względu na wysokie zapotrzebowanie na napięcie. Bateria, która nie może już dostarczyć wystarczającego napięcia do zasilania diody może jednak nadal bezproblemowo działać przez wiele miesięcy w pilocie. Obliczenie pojemności w mAh tej baterii w przypadku wykorzystania jej wyłącznie w latarce dałoby dużo niższy wynik niż obliczenie łącznej pojemności dla latarki i pilota. Zastosowanie baterii tylko w pilocie dałoby również zupełnie inny wynik. 

W praktyce oznacza to, że w celu obliczenia pojemności w mAh baterii alkalicznej należy dokładnie wiedzieć, w jakim urządzeniu jest używana bateria, z jakim natężeniem dane urządzenie pobiera prąd, a także jakie jest minimalne napięcie wymagane do prawidłowego działania danego urządzenia. Te wartości są różne dla każdego urządzenia. 

Przetestowanie baterii w różnych urządzeniach szybko pokazałoby, że pojemność dwóch identycznych baterii może różnić się nawet 2,5-krotnie. Oznacza to, że w celu ustalenia pojemności baterii konieczne jest w pierwszej kolejności poznanie zapotrzebowania na energię, minimalnego napięcia i parametrów danego urządzenia.

Jest to znacząca różnica względem akumulatorów niklowo-wodorkowych (Ni-MH), które charakteryzują się dużo bardziej stałym napięciem, co powoduje, że różnica rozładowywania pomiędzy urządzeniami jest dużo mniejsza.

Czy ta odpowiedź była pomocna?
Wczytuję...
Dziękujemy za wsparcie