Dlaczego przy sprawdzaniu miernikiem napięcia akumulator wykazuje napięcie ujemne?

Jest kilka powodów, dla których może się tak stać.

  1. Istnieje możliwość, że pomiar został wykonany nieprawidłowo. Upewnij się, że sondy miernika zostały prawidłowo podłączone do bieguna dodatniego i ujemnego baterii lub akumulatora. W przypadku ich przypadkowej zamiany miernik wyświetli ujemne napięcie.
  2. Jeśli bieguny miernika są prawidłowo podłączone, istnieje możliwość, że nastąpiło zjawisko zwane „odwróceniem biegunowości” baterii lub akumulatora. Jest to rzadkie zjawisko, które może wystąpić pod koniec rozładowania, gdy dwa lub większa liczba akumulatorów są połączone szeregowo.

(zob. rysunek) Gdy akumulator A (o dużej pojemności, jeszcze nie wyczerpany) i akumulator B (o niskiej pojemności, niemal wyczerpany) są połączone szeregowo w czasie rozładowania, akumulator A nadal będzie miał dużą pojemność, podczas gdy akumulator B będzie bliski wyczerpania. W takim przypadku możliwe jest dalsze rozładowanie akumulatora B przez wymuszony prąd z akumulatora A. W takim przypadku istnieje możliwość, że akumulator B będzie miał napięcie ujemne. Może się tak zdarzyć w przypadku mieszanego stosowania starych i nowych akumulatorów w jednym urządzeniu. Gdy dojdzie do takiego zjawiska, prawdopodobieństwo rozszczelnienia akumulatora i wycieku elektrolitu znacząco wzrośnie. W związku z tym należy wyjąć takie akumulatory z urządzenia i przekazać je do utylizacji.

How helpful was this answer for you?
Wczytuję...
Thank you for your support.