Jak mogę przedłużyć żywotność swoich akumulatorów?

Pozostawienie pustych akumulatorów na długi czas w urządzeniu bez ładowania spowoduje krytyczne uszkodzenie elektrody ogniwa (nadmierne rozładowanie) i skraca żywotność akumulatora, dlatego staraj się tego unikać.

Często ładuj akumulatory. Co do zasady zaleca się ładowanie akumulatorów po wyładowaniu 70% ich całkowitej pojemności. Dzięki temu unikasz ryzyka nadmiernego rozładowania akumulatorów, co jest jedną z głównych przyczyn uszkodzeń ogniw.

Nie należy używać akumulatorów w wysokich temperaturach, ponieważ zwiększa to wewnętrzne ciśnienie w ogniwie, a tym samym może spowodować nieszczelność akumulatora i skrócenie żywotności.

Grupuj swoje akumulatory. Gdy akumulatory są grupowane w jednym urządzeniu, np. gdy wkładasz 4 akumulatory AA do zabawki, ogniwa będą rozładowywać się równomiernie. Jeżeli jeden z tych akumulatorów zostanie wyjęty w celu użycia go w innym urządzeniu, np. w latarce LED, a następnie włożona z powrotem do zabawki, w tym momencie 1 z 4 akumulatorów ma inny poziom mocy niż pozostałe. W efekcie nastąpi degradacja i nadmierne rozładowanie tego ogniwa.

Aby zmaksymalizować wydajność akumulatorów, należy stosować ogniwa, które są w takim samym stanie. W jednym urządzeniu używaj tylko baterii o takich samych parametrach technicznych, tj.:

  • o takim samym kodzie produktu;
  • kupionych tego samego dnia i w tym samym miejscu;
  • o tym samym czasie (roz)ładowania;

Stosowanie akumulatorów w różnym stanie zużycia zwiększa lukę wydajnościową pomiędzy ogniwami, co prowadzi do niepotrzebnego pogorszenia stanu akumulatorów i ich żywotności. Warto oznaczyć akumulatory niezmywalnym markerem, aby można było łatwiej odróżnić je od siebie.

Zadbaj o częste czyszczenie styków akumulatora i ładowarki. Częste użytkowanie akumulatorów prowadzi do powstawania (niewidocznych) zanieczyszczeń (takich jak smar lub kurz) na akumulatorach i ładowarce, co niekorzystnie wpływa na wydajność produktów Panasonic. Takie zanieczyszczenia mogą utrudniać ładowanie ogniw, a także skrócić czasu rozładowania akumulatorów. Z tych powodów firma Panasonic zachęca swoich klientów do częstego czyszczenia swoich baterii i ładowarek za pomocą ściereczki do czyszczenia.

Czy ta odpowiedź była pomocna?
Wczytuję...
Dziękujemy za wsparcie