Jak należy traktować ciecz wydobywającą się z baterii?

Co należy zrobić w przypadku kontaktu skóry lub oczu z elektrolitem z baterii alkalicznej?

W przypadku baterii alkalicznych, elektrolit jest roztworem wodorotlenku potasu, który stanowi bardzo silną zasadę. W przypadku kontaktu ze skórą istnieje ryzyko wystąpienia oparzeń chemicznych. W przypadku kontaktu ze skórą należy polewać ją dużą ilością czystej, letniej wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie, uszkodzenie lub ból będą utrzymywały się przez dłuższy czas, należy skonsultować się z lekarzem. Kontakt elektrolitu z oczami grozi trwałym uszkodzeniem wzroku. W przypadku dostania się elektrolitu do oczu nie należy pod żadnym pozorem ich przecierać, należy przepłukiwać oczy dużą ilością czystej, letniej wody przez co najmniej 30 minut.

Co należy zrobić w przypadku kontaktu skóry lub oczu z elektrolitem z baterii cynkowo-węglowej?

W przypadku baterii cynkowo-węglowych, elektrolit jest roztworem chlorku cynku o lekko kwaśnych właściwościach. Ten rodzaj elektrolitu nie niesie ze sobą niebezpieczeństw takich jak w przypadku baterii alkalicznych. W przypadku kontaktu elektrolitu ze skórą należy polewać ją dużą ilością czystej, letniej wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie, uszkodzenie lub ból będą utrzymywały się przez dłuższy czas, należy skonsultować się z lekarzem. Co zrobić w przypadku kontaktu elektrolitu z oczami? W przypadku dostania się elektrolitu do oczu nie należy pod żadnym pozorem ich przecierać, należy przepłukiwać oczy dużą ilością czystej, letniej wody przez co najmniej 30 minut.

How helpful was this answer for you?
Wczytuję...
Thank you for your support.