Jak przechowywać baterie?

Aby utrzymać baterie w możliwie najlepszym stanie, zapewnij im odpowiednie warunki przechowywania.

  1. W miarę możliwości należy przechowywać baterie w ich oryginalnym opakowaniu. Dzięki temu wiadomo również, czy data ich przydatności nie dobiegła już końca. W ten sposób łatwiej również rozpoznawać, kiedy baterie zostały zakupione i zapobiec mieszaniu starszych i nowszych baterii, co może prowadzić do wycieków lub nieprawidłowego działania. Ponadto przechowywanie baterii w oryginalnym opakowaniu pozwala zapobiec zewnętrznym zwarciom i rdzewieniu baterii.
  2. Jak wspomnieliśmy wcześniej, nigdy nie należy mieszać różnych baterii, a wszystkie typy/klasy baterii należy przechowywać oddzielnie, aby zapobiec przypadkowemu zwarciu.
  3. Baterie należy przechowywać w temperaturze pokojowej lub w chłodnym otoczeniu, unikając wysokiej wilgotności i bezpośredniego nasłonecznienia. Idealna temperatura przechowywania baterii wynosi od 10 do 25 °C w suchym otoczeniu.
    1. Należy unikać zbyt wysokich temperatur (+35°C), ponieważ mogą one przyśpieszać efekt samorozładowania. 
    2. Należy również unikać wysokiej wilgotności, gdyż może ona powodować kondensację pary wodnej na bateriach, a w konsekwencji – zwarcie.
    3. Teoretycznie niskie temperatury przechowywania są korzystne dla baterii, jednak w przypadku przechowywania w lodówce istnieje bardzo duże ryzyko wystąpienia kondensacji, a tym samym nieprawidłowego działania akumulatora. Jeśli bateria była przechowywana w niskiej temperaturze otoczenia, przed użyciem należy ją przechowywać przez 24 godziny w temperaturze pokojowej.
Czy ta odpowiedź była pomocna?
Wczytuję...
Dziękujemy za wsparcie