Jak zminimalizować samorozładowanie baterii?

Samorozładowanie jest reakcją chemiczną, która jest w dużym stopniu uzależniona od warunków przechowywania i temperatury.

Przechowywanie baterii w wysokiej temperaturze przyspiesza proces samorozładowania. Z tego powodu baterie należy przechowywać w suchym miejscu, unikać narażenia ich na działanie wysokich temperatur i bezpośredniego działania promieni słonecznych.

How helpful was this answer for you?
Wczytuję...
Thank you for your support.