Często zadawane pytania

Poniższe pytania i odpowiedzi nauczą Cię wszystkiego, co chcesz wiedzieć o bateriach i akumulatorach, a także ich optymalnym użytkowaniu.
Zakładając, że urządzenie nie jest uszkodzone, przyczyny mogą leżeć albo w niewłaściwym kontakcie akumulatorów ze stykami, albo w samych akumulatorach.
Żywotność baterii zależy w dużej mierze od urządzenia i warunków użytkowania.
Owszem, ale najlepiej sprawdzą się w urządzeniach o średnich i dużym poborze energii.
Baterie do aparatów słuchowych Panasonic zawierają cynk, który reaguje z powietrzem. Nie zawierają one litu.
Baterie należy wyjmować z urządzeń, których nie używasz przez dłuższy czas, z urządzeń podłączonych do prądu oraz wtedy, gdy są rozładowane.
Być może używasz baterii innego rodzaju. Wydajność baterii cynkowo-węglowej będzie się różnić od wydajności baterii alkalicznej.
Instrukcje obsługi naszych ładowarek można pobrać z naszej strony internetowej.
Czas działania baterii może się różnić w zależności od warunków, w jakich używasz aparatu słuchowego. Najczęstszą przyczyną osłabionej wydajności jest uniemożliwienie baterii "nabrania powietrza" po zdjęciu plomby. Przed włożeniem baterii do aparatu słuchowego należy zapewnić jej dopływ powietrza przez co najmniej 60 sekund.
Baterie Panasonic do aparatów słuchowych można – a wręcz należy – poddawać recyklingowi.
Baterie cynkowo-węglowe są częściej stosowane w urządzeniach cechującymi się niskim poborem energii, podczas gdy asortyment alkalicznych baterii Panasonic jest dostosowany do całego spektrum urządzeń: od tych pobierających niewiele energii po te najbardziej wymagające.

Strony