Na opakowaniu baterii jest napisane „LR03 – AAA”. Co to oznacza?

Baterie są klasyfikowane zgodnie z normami.

LR03 odpowiada klasyfikacji baterii zgodnie z normą IEC, podczas gdy AAA to oznaczenie takiej samej baterii, ale zgodnie z klasyfikacją normy ANSI.

Oznaczenie rodzaju baterii zależy urządzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

How helpful was this answer for you?
Wczytuję...
Thank you for your support.