Frequently Asked Questions

Following Q&A will teach you everything you wanted to know about batteries and how to optimize the usage.

W przypadku kontaktu elektrolitu ze skórą istnieje ryzyko wystąpienia oparzeń chemicznych. Skórę narażoną na kontakt z elektrolitem należy polewać czystą, letnią wodą przez co najmniej 15 minut. W przypadku podrażnienia, uszkodzenia skóry lub bólu należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu z oczami, nie należy trzeć oczu – należy płukać je czystą, letnią wodą przez co najmniej 30 minut.
Może być kilka powodów, dla których urządzenie nie będzie działało. Bateria może być niewłaściwie włożona do komory baterii, może istnieć złe połączenie pomiędzy baterią i połączeniami w komorze baterii, istnieje także możliwość, że samo urządzenie nie działa prawidłowo.
They do. We guarantuee performance for up to three years after production. After this we cannot guarantee the battery will perform as well as it’s supposed to.
Zinc carbon batteries are more commonly used in low-drain devices, whereas the Panasonic alkaline range spans the entire appliance spectrum: from low- to high-drain.
Battery performance greatly depends on the device and on the conditions.
When inserting a battery, make sure you do the following: insert it the correct way, with plus and minus poles touching the right terminals; use the right coin battery size; avoid dirt or any other substances obstructing proper contact; carefully insert it, not putting stress on it as you’re closing up the holder. Makes sure it makes contact with the terminals.
Pojemność różnych rodzajów lub partii baterii może się różnić. W przypadku stosowania różnych baterii, różnica w pojemności będzie stopniowo rosła w trakcie użytkowania, co może doprowadzić do nadmiernego rozładowania, wycieku, a nawet wybuchu jednej z baterii.
W przypadku, gdy nastąpi zetknięcie skóry lub oczu z elektrolitem z baterii alkalicznej lub cynkowo-węglowej, należy przemywać skórę lub oczy czystą, letnią wodą przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie, uszkodzenie lub ból będą utrzymywały się przez dłuższy czas, należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu z oczami, nie należy trzeć oczu – należy przepłukiwać je czystą, letnią wodą przez co najmniej 15 minut.
This is a vibration noise which occurs when electric current flows through a transformer or a winding wire inside a component part. However, the charger may still be used without any concern as there is no need to worry from a safety point of view.

Strony