Frequently Asked Questions

Following Q&A will teach you everything you wanted to know about batteries and how to optimize the usage.

Może być kilka powodów, dla których urządzenie nie będzie działało. Bateria może być niewłaściwie włożona do komory baterii, może istnieć złe połączenie pomiędzy baterią i połączeniami w komorze baterii, istnieje także możliwość, że samo urządzenie nie działa prawidłowo.
Istnieje możliwość, że pomiar został wykonany nieprawidłowo. Upewnij się, że sondy miernika zostały prawidłowo podłączone do bieguna dodatniego i ujemnego baterii lub akumulatora. W przypadku ich przypadkowej zamiany miernik wyświetli ujemne napięcie. Jeśli bieguny miernika są prawidłowo podłączone, istnieje możliwość, że nastąpiło zjawisko zwane „odwróceniem biegunowości” baterii lub akumulatora. Jest to rzadkie zjawisko, które może wystąpić pod koniec rozładowania, gdy dwa lub większa liczba akumulatorów są połączone szeregowo.
Always insert batteries with the poles in the correct direction. Not doing so will lead to a short circuit.
Batteries will become unfit to use after they’ve been in the water. Usually however, a battery won’t leak inside the washing machine thanks to the safety valve - so chances of your textile being affected are minimal.
Należy unikać takiej sytuacji za wszelką cenę. Baterie oraz akumulatory wyprane w pralce nie nadają się do dalszego użytku. Takie akumulatory lub baterie należy niezwłocznie przekazać do utylizacji.
Expiry date indicates how long the battery will function properly according to industry standards.
W przypadku, gdy nastąpi zetknięcie skóry lub oczu z elektrolitem z baterii alkalicznej lub cynkowo-węglowej, należy przemywać skórę lub oczy czystą, letnią wodą przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie, uszkodzenie lub ból będą utrzymywały się przez dłuższy czas, należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu z oczami, nie należy trzeć oczu – należy przepłukiwać je czystą, letnią wodą przez co najmniej 15 minut.
Battery leakage is caused by forcefully discharging, short-circuiting, or the safety valve releasing excess gas from inside the cell.
Typowe baterie, w tym baterie suche (alkaliczne), wytwarzają energię elektryczną w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w ich wnętrzu.
Samorozładowanie jest reakcją chemiczną, która jest w dużym stopniu uzależniona od warunków przechowywania i temperatury.

Strony