Frequently Asked Questions

Following Q&A will teach you everything you wanted to know about batteries and how to optimize the usage.

Wymiary baterii są ustalane zgodnie z normą IEC, jednak pomiędzy różnymi producentami baterii występują minimalne różnice w rozmiarach produkowanych ogniw.

Strony