Frequently Asked Questions

Following Q&A will teach you everything you wanted to know about batteries and how to optimize the usage.

You can, but they’ll perform best in medium- to high-drain devices.
W dzisiejszych czasach w domach wykorzystuje się różnego rodzaju piloty zdalnego sterowania, na przykład do klimatyzacji, telewizora, sprzętu audio, wentylatora elektrycznego i wielu innych.
Panasonic hearing aid batteries are extremely safe. Unless they’re put under extreme circumstances, temperatures or pressure, they provide a very safe power source for your hearing aids.
While leakage is rare, it may still occur if the battery is used incorrectly. Leakage is usually caused by leaving the battery in an unused device or short-circuiting.
Istnieją różne rodzaje baterii, na przykład baterie cynkowo-węglowe i alkaliczne. Jeśli w urządzeniu znajdowały się baterie alkaliczne, które zostały wymienione na baterie cynkowo-węglowe, pojemność, a co za tym idzie także żywotność nowych baterii może być znacznie mniejsza.
Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie na raz oraz unikać mieszania używanych i nowych baterii – należy używać baterii tej samej marki, tego samego rodzaju i o jednakowej dacie ważności.
W przypadku baterii alkalicznych typowym zjawiskiem jest stopniowy spadek napięcia, który powoduje, że niektóre urządzenia  wymagające wysokiego napięcia bazowego do prawidłowego działania przestają działać nawet wtedy, gdy w baterii znajduje się jeszcze sporo energii. Na przykład latarka może przestać działać ze względu na wysokie zapotrzebowanie na napięcie. Bateria, która nie może już dostarczyć wystarczającego napięcia do zasilania diody może jednak nadal bezproblemowo działać przez wiele miesięcy w pilocie.
Wszystkie nasze baterie są produkowane bez dodawania rtęci w procesie produkcyjnym.
While most batteries will still work in extreme temperatures (albeit with shorter lifespans), Panasonic EVOLTA NEO is your best choice for extreme cold or warm weather.
Pojemność różnych rodzajów lub partii baterii może się różnić. W przypadku stosowania różnych baterii, różnica w pojemności będzie stopniowo rosła w trakcie użytkowania, co może doprowadzić do nadmiernego rozładowania, wycieku, a nawet wybuchu jednej z baterii.

Strony