Frequently Asked Questions

Following Q&A will teach you everything you wanted to know about batteries and how to optimize the usage.

Any minor difference in the batteries will cause either batteries to overcompensate and to deplete faster.
Wyciek może być spowodowany przez korzystanie z różnych baterii w jednym urządzeniu lub pozostawienie baterii w urządzeniu na dłuższy czas.
Batteries are best stored at room temperature. Extreme heat or cold can significantly reduce battery life.
Empty batteries should always be recycled. You can bring your batteries to a recycling point near you, free of charge.
W dzisiejszych czasach w domach wykorzystuje się różnego rodzaju piloty zdalnego sterowania, na przykład do klimatyzacji, telewizora, sprzętu audio, wentylatora elektrycznego i wielu innych.
Istnieją różne rodzaje baterii, na przykład baterie cynkowo-węglowe i alkaliczne. Jeśli w urządzeniu znajdowały się baterie alkaliczne, które zostały wymienione na baterie cynkowo-węglowe, pojemność, a co za tym idzie także żywotność nowych baterii może być znacznie mniejsza.
Please see our blog for more information about Panasonic and the environment.
Tak, waga baterii zmienia się podczas użytkowania.
As new energy flows into your battery, some heat is perfectly fine. If you notice the battery or charger becomes too hot to touch, cease the charging process immediately.

Strony