Jak poprawnie obchodzić się z bateriami do aparatów słuchowych?

baterie do aparatów słuchowych

Baterie do aparatów słuchowych wykonane w technologii cynkowo-powietrznej zapewniają stabil-niejsze zasilanie przez dłuższy czas – ale tylko pod warunkiem, że używasz ich poprawnie. Czy znasz zasadę działania baterii do aparatów słuchowych? Co ważniejsze – czy wiesz, jak się z nimi obchodzić, aby w pełni wykorzystać ich potencjał? Przeczytaj, aby się dowiedzieć.

Baterie, które oddychają

Baterie cynkowo-powietrzne zawierają tylko jeden składnik czynny, którym jest cynk. Kiedy tlen przedostaje się do baterii przez małe otwory w jej obudowie, cynk reaguje z powietrzem, a bateria uwalnia długi, stały przepływ energii o napięciu sięgającym 1,45 V.

Takie połączenie zapewnia stabilniejszy dopływ energii, a tym samym gwarantują poprawnie działanie aparatów słuchowych przez cały okres użytkowania. W porównaniu z bateriami i akumulatorami zawierającymi lit, baterie cynkowo-powietrzne są w stanie zmagazynować więcej energii w swojej objętości, a oprócz tego są znacznie lżejsze, zwiększając wygodę noszenia aparatów słuchowych.

Jak poprawnie obchodzić się z bateriami do aparatów słucho-wych?

Baterie cynkowo-powietrzne zapewniają niezawodny, stabilny dopływ energii przez długi czas. Ale tylko pod warunkiem, gdy są poprawnie użytkowane. Przed włożeniem do urządzenia, należy za-pewnić bateriom trochę czasu na „aktywację”. W tym celu należy odkleić plombę z baterii, a na-stępnie odczekać pięć minut przed włożeniem jej do miejsca przeznaczenia. W ten sposób bate-ria może zacząć „oddychać”. Bateria będzie miała w sobie trochę energii przed usunięciem plom-by, ale ten przepływ energii jest niestabilny i nie będzie trwał tak długo, jak to możliwe.

baterie aparatów słuchowych

Poznaj nasze baterie do aparatów słuchowych: PR10, PR13, PR312 i PR675.

Jeśli nie używasz aparatów słuchowych (np. w nocy), spróbuj zdjąć pokrywę komory baterii urzą-dzenia. W ten sposób zapewniasz dopływ bateriom dopływ świeżego powietrza. To znacznie usprawni czas pracy baterii w długim terminie.

Pamiętaj, że zdjęcie plomby rozpoczyna nieodwracalny proces uwalniania energii. Naklejenie plomby z powrotem spowoduje jedyne nieznacznie wydłużenie czasu pracy baterii, ale nie za-trzyma jej wyładowywania.

Baterie do aparatów słuchowych wykonane w technologii cynkowo-powietrznej nie są trudne w obsłudze. Jeśli odkleisz plombę i pozwolisz im od czasu do czasu „pooddychać”, będziesz cie-szyć się czystym i wyraźnym dźwiękiem z baterii aparatu słuchowego przez długi czas.

Poznaj naszą ofertę baterii do aparatów słuchowych