Panasonic dba o bezpieczeństwo dzieci

Panasonic koncentruje się na poprawianiu bezpieczeństwa dzieci przez ulepszanie konstrukcji opakowania baterii i przejrzystą komunikację. Jaki jest powód tych działań? Coraz więcej dzieci trafia do szpitala po połknięciu baterii pastylkowych. Co zatem robi Panasonic, aby temu zapobiegać?

Baterie są wielkości niewielkiej monety

Informacja o tym, że rekordowa liczba dzieci połyka baterie pastylkowe, a niektóre przypadki wymagały nawet interwencji chirurgicznej obiegła lotem błyskawicy media w Belgii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Pediatrzy biją na alarm. Baterie pastylkowe są wielkości niewielkiej monety i są bardzo niebezpieczne ze względu na to, że łatwo blokują się w przewodzie pokarmowym. Ponieważ urządzenia stają się coraz mniejsze, potrzebują głównie baterii pastylkowych , które znajdują się coraz częściej także w wielu zabawkach dla dzieci. Niestety, dzięki temu dzieci mają coraz więcej okazji, by uzyskać do nich łatwy dostęp. W przypadku połknięcia baterii pastylkowej może rozpocząć się proces korozji spowodowany przez działanie prądu elektrycznego w czasie reakcji ogniwa z płynami ustrojowymi.

Panasonic podejmuje szczególne środki

Firma Panasonic Energy Europe jest częścią europejskiej branży producentów baterii, która dokłada wszelkich starań, dążąc do zwiększenia bezpieczeństwa baterii i ogniw. Aby zapobiec ryzyku połknięcia, Panasonic inwestuje w zabezpieczenia swoich baterii i opakowań przed dziećmi. Oprócz podjęcia tych działań, firma bada w jaki sposób najlepiej zmienić opakowanie, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu baterii. Poza tym Panasonic zamierza również zwiększać świadomość rodziców, nauczycieli i pracowników opieki zdrowotnej na temat zagrożenia. Dotychczas firma Panasonic stosowała na opakowaniach swoich produktów rozpoznawalne znaki bezpieczeństwa i symbole ostrzegawcze. Z tyłu opakowania baterii znajduje się widoczna ikona informująca o ryzyku połknięcia. Wspomniano również o opakowaniach zabezpieczonych przed dziećmi, a także o specjalnych poradach zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli na temat korzystania z baterii. Firma Panasonic stale dąży do poprawiania bezpieczeństwa swoich produktów i dba o publikowanie odpowiednich ostrzeżeń i znaków ostrzegawczych.

Co należy zrobić, gdy ktoś połknie baterię?

W przypadku podejrzeń, że dziecko lub jakakolwiek inna osoba połknęła baterię pastylkową, należy działać szybko, ponieważ pierwsze obrażenia mogą nastąpić już po 30 minutach. Niezwłocznie zawieź dziecko do szpitala. W miarę możliwości zabierz ze sobą opakowanie baterii, ponieważ lekarze będą mogli je wykorzystać w celu identyfikacji rodzaju baterii, aby leczenie mogło być szybsze. Nie pozwól dzieciom pić lub jeść ani nie wymuszaj wymiotów, ponieważ może to spowodować dalsze obrażenia.

Porady firmy Panasonic na temat bezpieczeństwa

Aby zapobiec połknięciu baterii przez dziecko, firma Panasonic zaleca, aby przechowywać je poza zasięgiem dzieci. Jest jeszcze kilka ogólnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, o których warto pamiętać:

  • Kupując zabawki lub inne urządzenia, należy sprawdzić, czy komora baterii jest zabezpieczona przy pomocy śrubki i czy nie jest łatwa do otwarcia.
  • Produkty zasilane bateriami, w których komora baterii nie jest zabezpieczona śrubą, powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  • Naucz wszystkie swoje dzieci od pierwszych lat, że baterie pastylkowe nie są zabawkami i są niebezpieczne, dlatego nie powinny się nimi bawić, a zwłaszcza dawać ich do zabawy młodszym braciom i siostrom.
  • Nigdy nie wkładaj baterii do ust podczas wymiany.
  • Baterię należy przechowywać nie tylko poza zasięgiem dzieci, ale również w pojemniku, którego dzieci nie są w stanie otworzyć.
  • Gdy bateria jest rozładowana, przekaż ją do wyznaczonego punktu zbiórki zużytych baterii lub wyrzuć ją do śmieci, ale pod żadnym pozorem nie przechowuj jej w szufladzie.

Informacje na ten temat: