Wyjaśnienie procesu recyklingu baterii: co się dzieje ze starymi bateriami?

procesu recyklingu baterii

Bateria to genialny wynalazek. Umożliwia transport i magazynowanie energii w dowolnym miejscu i czasie. Ale ta energia jest skończona: w pewnym momencie bateria wyczerpuje się. Co się dzieje, gdy je wyrzucasz? Jak baterie są poddawane recyklingowi? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o recyklingu baterii!

Lepsza zawartość baterii

BBaterie utrzymują swoją moc dzięki pewnym związkom chemicznym i materiałom. Niektóre z tych chemikaliów mogą szkodzić środowisku, jeśli są niewłaściwie utylizowane. Aby walczyć z tym, Panasonic wykluczył na przestrzeni lat stosowanie kilku niebezpiecznych chemikaliów w swoich bateriach. Przykładem może być ołów, kadm i rtęć. Materiały te mogą stanowić poważne zagrożenie dla środowiska. Ale dzięki ciągłemu ulepszaniu technologii produkcji baterii nie są już wymagane.

procesu recyklingu baterii

Jak różne rodzaje baterii są poddawane recyklingowi

Więc co się dzieje, kiedy wyrzucasz baterie? Jak przebiega recykling baterii? Po pierwsze baterie są zbierane i dokładnie sortowane. Następnie baterie przechodzą szereg procesów w celu oddzielenia surowców. W zależności od typu stara bateria przechodzi przez jeden lub kilka następujących procesów:

  • Mechaniczna separacja wykorzystuje brutalną siłę do niszczenia baterii - dzięki czemu łatwiej jest oddzielić różne materiały.
  • Wytapianie: przy użyciu bardzo wysokich temperatur metale wewnątrz baterii topią się w różnych temperaturach.
  • Separacja chemiczna wykorzystuje zasadowy (i / lub kwasowy) roztwór do wyodrębnienia  różnych materiałów z baterii.

Dlaczego możesz pomóc w ulepszeniu recyklingu baterii

Do 90% materiałów w bateriach można poddać recyklingowi, w zależności od metody. Dlatego zachęcamy do recyklingu tak bardzo, jak to tylko możliwe. Zostało to poparte unijnymi przepisami dotyczącymi recyklingu w 2012 roku. W 2015 r. 41% wszystkich baterii poddano recyklingowi, w porównaniu do 25% w 2010 r. - tendencja pozytywna. W 2017 r. w Belgii poddano recyklingowi 61% wszystkich baterii. Im więcej baterii jest poddawanych recyklingowi, tym mniej zasobów marnuje się i mniej materiałów trafia do środowiska naturalnego. Tutaj można znaleźć krótki przegląd europejskich organizacji zajmujących się recyklingiem baterii.