Zastrzeżenie

Niniejsza strona zawiera informacje dotyczące produktów spółki Panasonic, które są oferowane do sprzedaży wyłącznie w Europie. Wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Niniejsza strona internetowa nie może być wykorzystywana przez Państwa jako substytut informacji dostępnych u autoryzowanego sprzedawcy produktów spółki Panasonic. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej zostały opracowane w celu przekazania możliwie najpełniejszych informacji. APS zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzania zmian na niniejszej stronie internetowej w dowolnym czasie, bez uprzedzenia, dotyczących modeli, sprzętu, specyfikacji i dostępności.

Brak zapewnień lub gwarancji dotyczących dokładności

Pomimo tego, że APS dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawności wszelkich informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej, nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej dokładności wszystkich informacji i APS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub autentyczność jakichkolwiek informacji zawartych na tej stronie lub przekazywanych za jej pośrednictwem. Niniejsza strona oraz wszystkie informacje i materiały na niej zawarte są dostarczane na zasadzie „tak jak jest” („as is”), bez jakiejkolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji.

Odnośniki

Strona może zawierać łącza hipertekstowe – odnośniki do innych stron internetowych, które zostały opracowane całkowicie niezależnie od tej strony. W związku z tym APS nie składa żadnych zapewnień ani gwarancji co do dokładności, kompletności lub autentyczności informacji zawartych na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, a dostęp do innych stron internetowych powiązanych ze Stroną odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.

Informacja o prawach autorskich

Cała zawartość tej strony jest chroniona prawem autorskim. Użytkownicy mogą wykorzystywać informacje, tekst, zdjęcia lub grafikę zawarte na tej stronie internetowej wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego i nie może powielać, modyfikować, przekazywać, licencjonować ani publikować ich w całości lub w części, w jakimkolwiek celu bez uprzedniej pisemnej zgody APS.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe, logo i inne znaki przedstawione na tej stronie są własnością APS lub podmiotów zewnętrznych. Wykorzystywanie, pobieranie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób bez uzyskania pisemnej zgody APS lub stosownego podmiotu zewnętrznego jest zakazane.

Odpowiedzialność

APS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub specjalne szkody wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z dostępem lub korzystaniem ze strony internetowej, w tym między innymi za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirusy infekujące sprzęt komputerowy użytkownika lub poleganie na informacjach uzyskanych za pośrednictwem niniejszej strony.

UZYSKUJĄC DOSTĘP DO TEJ STRONY INTERNETOWEJ I KORZYSTAJĄC Z NIEJ, AKCEPTUJĄ PAŃSTWO TE ZASADY BEZ OGRANICZEŃ I ZASTRZEŻEŃ. PAŃSTWA DOSTĘP DO TEJ STRONY PODLEGA ZATEM NINIEJSZYM ZASADOM, KTÓRE SĄ OKRESOWO AKTUALIZOWANE, JAK RÓWNIEŻ WSZYSTKIM OBOWIĄZUJĄCYM PRZEPISOM PRAWA.